4X4 ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2016

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 το ΦΕΚ Α'55 με την τροπολογία που αφορά την παράταση της απόσυρσης των οχημάτων έως τις 20 Μαΐου 2016.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1315

Άρθρο 14
Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων
παλαιάς τεχνολογίας
1. α) Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008 (EURO 5 −EURO 6) και με φορολογητέα αξία μικρότερη των 20.000 ευρώ,
τα οποία παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001 τέλος ταξινόμησης, ως εξής:
αα) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900
κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
ββ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
γγ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 60% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
δδ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.601 μέχρι και 1.800 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 35% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
εε) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 25% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
β) Η κατά την προηγούμενη περίπτωση φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001 και σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των προαναφερόμενων ποσών εισπράττεται για το επιπλέον ποσό, ο προβλεπόμενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόμησης.
2. Καινούρια φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνων, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008 (EURO 5 και EURO 6) και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή όμοιων φορτηγών, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται του προβλεπόμενου
από τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου123 του Ν. 2960/2001 τέλους ταξινόμησης ως εξής:
α) για τα αυτοκίνητα των παραπάνω περιπτώσεων β΄και γ΄ κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά κατά 60% και για τα κυλινδρισμού κινητήρα πάνω από 1.600 μέχρι και 3.500 κυβικά εκατοστά κατά 50%,
β) για τα αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 3.500 κυβικά εκατοστά της παραπάνω περίπτωσης ε΄ κατά 40%.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001, τα οποία θα έχουν αποσυρθεί μέχρι 20.5.2016 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, εφαρμόζονται για καινούργια αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται και καταβάλλεται μέχρι και 31.5.2016.
5. Η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010, ισχύει, κατ' αναλογία και για τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ως προς τη διαδικασία απόσυρσης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις αρμόδιες αρχές και φορείς εν γένει, καθώς και τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης.
6. Αυτοκίνητα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τα οποία το προβλεπόμενο από τις
διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του Ν. 2960/2001 (Α΄265) τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε και καταβλήθηκε εξολοκλήρου από 1.1.2016 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού
αυτοκινήτου, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων των προαναφερόμενων παραγράφων. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του Ν. 2960/2001 μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης.
7. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται ομοίως για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1477/1984 (Α΄ 144) και της παρ. 3 του άρθρου 133 του Ν. 2960/2001 για τα οποία το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001 τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε από
1.1.2016 και καταβλήθηκε εξ ολόκληρου μέχρι 31.5.2016, από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου.
8. Στην αίτηση επιστροφής στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010. Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 30.11.2016.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΙΧ

Ανάκτηση πινακίδων ΙΧ με καταβολή μέρους των τελών κυκλοφορίας, με διάταξη του υπουργείου Οικονομικών

Νέες ανατροπές στο καθεστώς των τελών κυκλοφορίας με σκοπό να αποτραπεί νέο κύμα κατάθεσης πινακίδων από το ερχόμενο φθινόπωρο σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Με την καταβολή ενός μέρους από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες του αυτοκινήτων τους τις οποίες κατέθεσαν στα τέλη του 2015 για να αποφύγουν την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και του φόρου πολυτελείας.

Σχετική διάταξη νόμου έχει επεξεργασθεί το επιτελείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη με στόχο σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή.


Σύμφωνα με πληροφορίες η τροπολογία θα προβλέπει ανάκτηση πινακίδων:

- Για ένα μήνα, με την καταβολή τελών που αντιστοιχούν σε δύο δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
- Για τρεις μήνες, με την καταβολή τελών που αντιστοιχούν σε τέσσερα δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
- Για το υπόλοιπο του έτους, καταβάλλοντας τέλη που αντιστοιχούν στον αριθμό των μηνών που απομένουν με προσαύξηση δύο μηνών δια 12.

Πηγή newsbomb.gr


Πηγή: Taxheaven ©